Region lubuski – ostatnie zielone miejsce w Polsce

Niewiele osób wie, że najbardziej zielonym obszarem w Polsce jest region lubuski. Lasy zajmują aż 49% obszaru. Jest to największa lesistość w Polsce. od roku 2000 powierzchnia lasów jeszcze wzrosła o 0,6% (8960ha). Dobra kondycja drzewostanu wynika ze słabego uprzemysłowienia tego obszaru. najbardziej rozwija się tam przemysł drzewny. Na terenie województwa lubuskiego znajdują się dwa Parki Narodowe:

Drawieński Park Narodowy oraz Park Narodowy Ujście Warty

Drawieński Park Narodowy zajmuje obszar 11 441 ha. Krajobraz parku jest bardzo urozmaicony z powodu działania lodowca. Spotyka się tam liczne wzgórza morenowe

Buy Amoxil UK

, jary i kotliny oraz pradoliny rzek. Znajduje się tam bardzo unikalne Jezioro Czarne. Wody tego jeziora nie mieszają się ze sobą, wobec czego dolne warstwy wody są pozbawione tlenu a zarazem życia. Występują tam jedynie bakterie beztlenowe i siarkowe. Jezioro ma w niektórych miejscach głębokość 29m, jest bardzo czyste i malownicze. Symbolem DPN jest wydra, ponieważ przez park przepływa aż 8 rzek i znajduje się 20 jezior. Na obszarze parku występuje 150 gatunków drzew, wiele gatunków storczyków i innych rzadkich roślin torfowiskowych (żurawiny, rosiczki).

Park Narodowy Ujście Warty jest najmłodszym polskim parkiem narodowym. Położony na obszarze 8000ha. Występują tam liczne tereny podmokłe, pastwiska i łąki, raj dla ptaków, które występują na obszarze parku w 245 gatunkach. Istnieją wobec tego liczne stanowiska obserwacyjne, co przyciąga turystów zainteresowanych przyrodą.

Oprócz parków narodowych, na terenie Ziemi Lubuskiej znajduje się 8 parków krajobrazowych, 61rezerwatów przyrody i ponad 1500 pomników przyrody. Jest to wynik imponujący w skali Europy. Rośnie tam najsłynniejszy polski dąb „Napoleon”

buy amoxil

, liczący sobie ponad 600 lat i 10 metrów obwodu.

Jeziora Ziemi Lubuskiej

Oprócz lasów i wspaniałej flory i fauny woj. lubuskiego, na uwagę zasługują liczne jeziora. Na Pojezierzu Lubuskiem i Pojezierzu Sławskim jest ich aż kilkaset, z największym Jeziorem Sławskim (874ha). Wspaniałą atrakcją turystyczną jest spływ kajakowy Lubuskim Szlakiem Wodnym. Jego trasa wynosi aż 220 km. Po drodze spotyka się kilka rzek, progów i kaskad wodnych. Trasa kończy się w Gorzowie Wielkopolskim.