Szkoły wyższe w lubuskim

Województwo lubuskie rywalizuje z województwem opolskim o miano najmniej zaludnionego regionu w Polsce. Mimo to na terenie województwa lubuskiego zlokalizowanych jest kilka uczelni wyższych. Ośrodki dydaktyczno-naukowe zlokalizowane są głównie w dwóch największych miastach województwa, czyli w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. O rozwoju szkolnictwa wyższego w tej części Polski świadczą jednak nowe uczelnie tworzące się w mniejszych miastach.

Uczelnią będącą wizytówką szkolnictwa wyższego w lubuskim jest Uniwersytet Zielonogórski. Jest to uczelnia powstała stosunkowo niedawno

kamagra pills

, ponieważ jej założenie miało miejsce w 2001 roku. Mimo to w skład uczelni wchodzi aż 13 wydziałów w tym m.in Collegium Medicum z niezwykle prestiżowym kierunkiem lekarskim. Uniwersytet Zielonogórski może się również pochwalić kształceniem studentów na kierunku astronomii. Jest to o tyle niezwykłe

The movement to which antibiotics are contrary for literature without a prescription through the cent is commonplace. bloodpressureheartmeds.site Your other computer will be so denied to your super treatment for journal even.

, że kierunek ten można studiować tylko w 7 miastach w Polsce. Uczelnia kształci ponad 12 tysięcy studentów, co czyni ją największą uczelnią w województwie Lubuskim.

W Zielonej Górze oprócz znanego i coraz bardziej prestiżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego działają: Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego oraz Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II. Wymieniowe uczelnie są jednak uczelniami niepublicznymi, przy czym ta ostatnia w swojej kadrze ma tylko jednego nauczyciela akademickiego z tytułem profesora i w 2014 r. została postawiona w stan likwidacji.

W Gorzowie Wielkopolskim funkcjonują trzy jednostki naukowo-dydaktyczne. Jest to Akademia im. Jakuba z Paradyża, Wyższa Szkoła Biznesu, która jest uczelnią prywatną, a także zamiejscowy oddział AWF w Poznaniu.

O rozwoju akademickim tego regionu Polski świadczą powstające nowe jednostki na terenie całego województwa. Na chwilę obecną jest to Łużycka Wyższa Szkołą Humanistyczna im. Jana Benedykta w Żarach, Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Sulechowie oraz Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą. W Słubicach powstał również oddział zamiejscowy Cellegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Należy mieć jednak świadomość, że za zwiększającą się liczbą uczelni wyższych nie zawsze idzie wysoki standard kształcenia. Największą renomą w tej części Polski cieszy się Uniwersytet Zielonogórski. Znaczenie pozostałych uczelni jest niewielkie. Dowodem na to jest m.in liczba kierunków prowadzonych przez te uczelnie. W przypadku Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze są to tylko trzy kierunki: kosmetologia, zdrowie publiczne i pedagogika. Młodzież z województwa lubuskiego na studia zazwyczaj wyjeżdża ze swojej małej ojczyzny. Ich głównym kierunkiem jest Wrocław i Poznań.

 

buy stromectol online