Zabytki w województwie lubuskim

Województwo lubuskie to region w zachodniej Polsce, który można odkrywać wciąż na nowo. Lubuskie kryje w sobie lasy, piękne zabytki, oraz wiele atrakcji turystycznych. Do najciekawszych zabytków w województwie lubuskim należą:

Międzyrzecz, zamek

Zamek w Międzyrzeczu to średniowieczna twierdza, otoczona fosą, którą wzniesiono około 1350 roku przez Kazimierza Wielkiego. Twierdzę zbudowano z cegły na planie wieloboku, w miejscu dawnego grodu z połowy IX wieku. Przez wieki zamek w Międzyrzeczu pełnił funkcję strażnicy granicy zachodniej Polski.

Wschowa, Mury obronne

Najstarsza wzmianka o murach obronnych pochodzi z roku 1345. Wtedy to mury budowano z kamienia oraz częściowo z cegły. Dopiero na przełomie kilku wieków rozbudowywano je oraz wzmacniano. Mury obronne tworzą pierścień wokół Starego Miasta Wschowy. Jednak nie jest on całkowity, ponieważ na przestrzeni wieków cześć murów uległa zniszczeniu i dewastacji.

Lubsko, Ratusz

Pierwsze źródła informują o ratuszu już w 1456 roku. Był on wówczas wolnostojącym obiektem gotyckim, który spłonął podczas pożaru Lubska w 1496 roku. Obecny ratusz powstał w latach 1580-1582 i jest on cennym przykładem renesansowej architektury.

Żagań, Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP

Kościół parafialny w Żaganiu, pod względem artystycznym oraz historycznym z pewnością jest jedną z najwartościowszych świątyń województwa lubuskiego. Według kronikarzy, świątynię zbudowano w 1183 roku, podczas panowania księcia Bolesława I Wysokiego. W roku 1284 przekazano świątynię Augustianom, sprowadzonym z Nowogrodu Bobrzańskiego. Kościół był wówczas trójnawową bazyliką.

Gubin – ruiny kościoła farnego

Ruiny kościoła to jeden z głównych zabytków miasta Gubin. Pierwsze wzmianki o kościele pojawiły się już w roku 1324. Po trzęsieniach ziemi z XIV wieku, kościół rozebrano, a w jego miejscu wzniesiono nową świątynię w stylu gotyckim. Niestety podczas II wojny światowej świątynię zniszczono. Obecnie pozostałości kościoła zabezpieczono jako trwała ruina.

Zielona Góra, Kościół pw.św. Jadwigi

Kościół pw. św. Jadwigi to obecnie najstarsza świątynia w Zielonej Górze. Świątynię wzniesiono na przełomie XIV oraz XV wieku. Fundatorem kościoła był książę Konrad I Głogowski, jest on tam również pochowany. Kościół był kilkukrotnie niszczony przez pożary. Przebudowa kościoła po pożarze w 1651 roku trwała 25lat i wówczas dokonano wielu znacznych zmian. Między innymi zamurowano gotyckie okna oraz wykuto półkoliste i mniejsze.

Krosno Odrzańskie, zamek

Zamek w Krośnie Odrzańskim wzniesiono najprawdopodobniej na początku XIII w. Był on siedzibą księcia Henryka Brodatego, natomiast po jego śmierci Jadwigi. Zamek został rozbudowany na przełomie XIV i XV wieku.