Lubuskie w liczbach

LUBUSKIE – WYBRANE WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE*

Powierzchnia województwa lubuskiego 13 989 km2
Ludność

na km2

zamieszkała w miastach

1 015 440 osób

73,1 osób

65%

 Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Branża o największej liczbie pracujących – motoryzacyjna

129,3 tys. osób

11 193 osób

Liczba podmiotów gospodarki narodowej

w tym spółki handlowe

w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego

112 301

9103

1558

Stopa bezrobocia*

Liczba bezrobotnych

5,7 %

21,6 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

najwyższe wynagrodzenie

sektor informacji i komunikacji

wiodące branże przetwórstwa przemysłowego**

pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy

drewno, korek, słoma i wiklina

artykuły spożywcze

papier i wyroby z papieru

wyroby z metali

4226,07 zł

 

7676,97 zł

 

3858,92 zł

3913,65 zł

3242,32 zł

4962,06 zł

3907,26 zł

* Wskaźniki na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zaktualizowano 28.11.2018 roku

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu

1999                  –   9,27 mld zł (ceny bieżące)

2005                  – 13,62 mld zł

2010                  – 23,37 mld zł

2014                  – 28,42 mld zł

2015                  – 29,72 mld zł

2016                  – 30,69 mld zł

2017                  – 34,85 mld zł

Wartość produkcji sprzedanej wiodących branż przetwórstwa przemysłowego (w mld zł)

Branża / rok 1999 2005 2010 2014 2015 2016 2017
pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 0,10 1,59 3,05 4,47 4,82 5,09 5,53
drewno, korek, słoma i wiklina 1,69 2,58 2,81 3,22 3,56 4,01 4,06
artykuły spożywcze 1,69 1,55 2,06 2,52 2,82 2,63 3,06
papier i wyroby z papieru 0,70 1,20 1,91 2,35 2,56 2,75 2,70
wyroby z metali 0,39 0,72 1,34 1,97 2,16 2,31 2,47